Blauwestad

Blauwestad is een groot gebied in de gemeente Oldambt. Voorheen viel het gebied in drie gemeenten, namelijk Winschoten, Reiderland en Scheemda. Sinds 2010 zijn deze gemeenten gefuseerd en vervangt Gemeente Oldambt de drie gemeenten.

In Blauwestad is een groot meer ontgonnen, het Oldambtmeer. Het meer is groter dan het Sneekermeer en is dus erg aantrekkelijk voor watersporters. Onlangs is het meer officieel verbonden met het Winschoterdiep en kunnen vaarrecreanten o.a. de haven in Midwolda aandoen.

Het Oldambtmeer

Het Oldambtmeer is een kunstmatig aangelegd meer met een waterdiepte van tenminste 1,30 meter in de vaargebieden. Het meer heeft een oppervlakte van 8 vierkante kilometer en is daarmee groter als het Sneekermeer in Friesland. Daardoor is het voor watersporters een ideale plek om te varen, zeker aangezien het een stuk rustiger is als op de meren in Friesland. Nabij de haven van Midwolda is een zandstrand, en een interessant detail is dat de waterkwaliteit van het meer erg goed is. Het ingelaten water wordt namelijk verrijkt met ijzer wat zich bindt aan de fosfaatdeeltjes. Het schone water wordt dan doorgelaten naar het meer. Het Oldambtmeer is tussen de 1,30 en 2 meter diep. Rondom het meer is in totaal meer dan 25 kilometer aan dijken aangelegd voorzien van fiets- of wandelpaden.

Diverse jachthavens om het meer

Om het Oldambtmeer hebben zich in de loop der tijd vele jachthavens gevestigd. Groot en klein, passantenhavens maar ook jachthavens met vaste ligplaatsen voor buurtbewoners. De bekendste haven nabij Blauwestad is die in Midwolda, waar ook watersportbedrijf Huninga's te vinden is. Verder is er de Reiderhaven, de haven van Beerta en diverse kleinere passantenhavens. We nemen deze havens zo spoedig mogelijk op in onze lijst met jachthavens.

Officiele opening vaarverbinding

Op 4 april 2009 werd de vaarverbinding tussen het meer en het Winschoterdiep officieel geopend. Het is nu dus mogelijk om met de boot het meer en de jachthavens aan te doen. De komende jaren zal er veel geld worden geinvesteerd in nog meer recreatie-gerichte voorzieningen op en rond het meer. Initiatiefnemers hopen dat het meer de komende jaren veel wordt bezocht door vaarrecreanten. Hierbij wordt niet alleen gemikt op de rest van Nederland maar ook op onze Duitse buren. Het is namelijk mogelijk om vanaf de Eems, via de Dollard en de Westerwoldse Aa naar het Oldambtmeer te varen.

Meer interessante gebieden, kanalen en plaatsen in de provincie Groningen

- Veendiep
- Vestingstad Bourtange
- Westerwoldse Aa
- Winschoterdiep
- Zuidlaardermeer