Winschoterdiep

Bruggen & Sluizen: 16 bruggen en 3 sluizen (allen niet actief)
Provincie: Groningen
Jachthavens aan het Winschoterdiep: Diverse
Beheer: Provincie Groningen
Lengte Winschoterdiep: 35,5 km


Het Winschoterdiep is een bekende en veelgebruikte vaarweg in de provincie Groningen. Het begint nabij de Stad Groningen en loopt tot aan de Rensel bij Winschoten. Het Winschoterdiep is 35,5 kilometer lang en kan gebruikt worden door schepen tot en met 1350 ton. Het traject is vroeger meerdere malen aangepast, zo is het begin van het diep inmiddels 1,5 km verschoven.

Het Winschoterdiep staat in verbinding met o.a. de Rensel, het A.G. Wildervanckkanaal, het Eemskanaal en het Van Starkenborghkanaal. Ook wordt er aan het Winschoterdiep, vooral in de gemeente Hoogezand-Sappemeer, gebouwd aan grotere schepen (coasters). Een opvallend detail is dat de scheepswerven aan het Winschoterdiep de schepen zijdelings tewater laten. De boten worden dus op de werf parallel aan de vaarweg gebouwd en met behulp van betonblokken en ingewikkelde constructies zijdelings in het water gelaten. Deze tewaterlatingen zijn in de meeste gevallen toegankelijk voor het publiek, en bijna elke maand gaat er wel een schip tewater.